جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان جواد الائمه قلب وعروق
آدرس مشهدسه راه هنرستان
 مسول فنی دكتر بوستانچي
خدمات تشخيص طبي وپاتولوژي
ساعت کار
تلفن 05118616010-12
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه