جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آبان
آدرس البرز ابتدای خیابان امام بانک تجارت پلاک 1
 مسول فنی دکتر سید علی اکبر حاجی سید جوادی
خدمات تشخیص طبی عمومی
ساعت کار
تلفن 02822232355
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه