جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر شمس
آدرس بوئین زهرا بلوار طالقانی ساختمان پزشکان
 مسول فنی دکتر مجید شمس
خدمات تشخیص طبی عمومی
ساعت کار
تلفن 02824224431
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه