جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه تشخیص طبی دکتر توکلی
آدرس کازرون-میدان شهدا-خیابان سلمان فارسی-
 مسول فنی دکتر توکلی
خدمات انجام کلیه آزمایشات
ساعت کار
تلفن 07212221248
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه