جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان پاستور
آدرس قزوین بلوار آیت اله خامنه ای
 مسول فنی دکتر مرتضی مهدیانی
خدمات آزمایشگاه پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 3368017
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه