جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان تامین اجتماعی رازی
آدرس قزوین خیابان شهید بابایی بالاتر از کانال
 مسول فنی دکتر علی اصغر بندر چی
خدمات آزمایشگاه پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 3665007
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه