جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز آموزشی درمانی بوعلی
آدرس قزوین خیبان بوعلی سینا
 مسول فنی دکتر ندا نصیریان-دکتر فاطمه حاج منوچهری و دکتر میر
خدمات آزمایشگاه پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 34-3326031
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه