جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز آموزشی درمانی کوثر
آدرس قزوین خیابن طالقانی کوچه اداره برق
 مسول فنی دکتر فاطمه سمیعی راد
خدمات آزمایشگاه پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 2236374- 2236375
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه