جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر باقرپور
آدرس کرمانشاه - کرمانشاه - چهار راه مدرس - خیابان پزشکان - پشت پاساژ سعید
 مسول فنی دکتر باقرپور
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-831-7221474
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه