جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز بهداشت سلماس
آدرس سلماس خ چمران
 مسول فنی دکتر ابراهیم پور
خدمات
ساعت کار
تلفن 04435224039
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه