جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز بهداشتی درمانی بالو
آدرس ارومیه روستای بالو
 مسول فنی دکتر ابراهیم پور
خدمات بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 04432222411
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه