جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز بهداشتی درمانی طلاتپه
آدرس ارومیه روستای طلاتپه
 مسول فنی دکتر ابراهیم پور
خدمات بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 04433633240
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه