جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز بهداشتی درمانی شماره15 شهری
آدرس ارومیه شهرک فرهنگیان
 مسول فنی دکتر ابراهیم پور
خدمات بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 04413830133
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه