جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز بهداشتی درمانی نیکخواه
آدرس ارومیه خ میرزای شیرازی
 مسول فنی دکتر ابراهیم پور
خدمات بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 04412775686
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه