جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز بهداشتی درمانی میاوق
آدرس ارومیه روستای میاوق
 مسول فنی دکتر ابراهیم پور
خدمات بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 04432362420
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه