جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مجموعه آزمایشگاه های دانشگاه زابل
آدرس استان سیستان و بلوچستان – زابل- دانشگاه زابل
 مسول فنی ذیهاب صحبت زاده
خدمات زمینه های تخصصی : نانو، شیمی، فیزیک طیف‌سنج مرئى - فرابنفش کروماتوگرافی گازی طیف‌سنج جذب اتمی
ساعت کار
تلفن 05422242503
پست الکترونيک www.uoz.ac.ir
وب سايت www.uoz.ac.ir

تصاویر آزمایشگاه