جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مجموعه آزمایشگاه های پردیس علوم
آدرس تهران- میدان انقلاب- دانشگاه تهران- پردیس علوم
 مسول فنی علیرضا بدیعی
خدمات زمینه های تخصصی : شیمی گرماسنج روبشی تفاضلی تجزیه وزن‌سنجی گرمایی پلاسمای جفت شده القایی طیف‌سنج مرئى - فرابنفش طیف‌سنج مادون قرمز تبدیل فوریه کروماتوگرافی گازی کروماتوگرافی نفوذ ژل اندازه‌گیری سطح ویژه به روش BET
ساعت کار
تلفن 02161112614
پست الکترونيک www.ccl.ut.ir
وب سايت www.ccl.ut.ir

تصاویر آزمایشگاه