جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه نانو کامپوزیت
آدرس استان خراسان رضوی- شهرستان سبزوار- دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی مواد و پلیمر
 مسول فنی غلامعلی فرزی
خدمات زمینه های تخصصی : مهندسی پلیمر و مهندسی مواد راکتور پردازشگر مافوق صوت دستگاه اندازه‌گیری خواص مکانیکی مواد(کشش، خمش و فشار) میکروسکوپ پروبی روبشی سانتریفیوژ
ساعت کار
تلفن 05714003600
پست الکترونيک http://www.sttu.ac.ir
وب سايت http://www.sttu.ac.ir

تصاویر آزمایشگاه