جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه مغناطیس و ابررسانایی دانشگاه بیرجند
آدرس بیرجند ، بلوار راه و ترابری، پردیس شوکت آباد، دانشکده علوم ، گروه فیزیک ، آزمایشگاه مغناطیس و ابررسانایی
 مسول فنی هادی عربی
خدمات زمینه های تخصصی : ساخت: 1-نانو وایرها و نانو پودرهای مغناطیس 2-مواد مغناطیسی 3- ابررسانایی گرم 4-مواد آلیاژی 5- سرامیکهای پیزو الکتریک
ساعت کار
تلفن 05612502045
پست الکترونيک www.nsmrl.birjand.ac.ir
وب سايت www.nsmrl.birjand.ac.ir

تصاویر آزمایشگاه