جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی
آدرس همدان– میدان فلسطین- بلوار غبار همدانی- دانشکده مهندسی
 مسول فنی شهاب کاظمی
خدمات زمینه های تخصصی : آنالیزساختاری، شیمیایی طیف‌سنج فلورسانس پرتو ایکس میکروسکوپ الکترونی روبشی میکروسکوپ الکترونی عبوری
ساعت کار
تلفن 08118283022
پست الکترونيک www.basu.ac.ir
وب سايت www.basu.ac.ir

تصاویر آزمایشگاه