جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه تحقیقاتی اسپاترینگ دانشکده فیزیک
آدرس نشانی آزمایشگاه : تهران- خیابان آزادی- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده فیزیک- اتاق 217
 مسول فنی علیرضا مشفق
خدمات طیف‌سنج پراش پرتو ایکس طیف‌سنج جذب اتمی
ساعت کار
تلفن 66164536
پست الکترونيک http://physics.sharif.edu
وب سايت http://physics.sharif.edu

تصاویر آزمایشگاه