جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر محبی آشتیانی
آدرس مرکزی - ساوه - میدان شهدا
 مسول فنی دکتر محبی آشتیانی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-255-2230232
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه