جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر قلعه نوئی
آدرس استان مرکزی - شهرستان خمین - خیابان امام خمینی - خیابان آزادی - جنب درمانگاه
 مسول فنی دکتر قلعه نوئی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-865-2229844
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه