جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان امام خميني (ره)
آدرس پلدختر-
 مسول فنی دكتر بابك بريماني
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-663-4224802
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه