جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبيولوژي كوهدشت
آدرس کوهدشت-خ بازارچه
 مسول فنی دكتر عليرضا علاقه بندان
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-663-6231443
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه