جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه تأمين اجتماعي
آدرس خراسان شمالی-اسفراین
 مسول فنی دكتر گلكاريان
خدمات بیوشیمی - سرولوژی - هورمونی - میکربشناسی - هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-585-7227979
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه