جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر روزي طلب
آدرس باغ ملك-خیابان عدالت - پاساژ عدالت- طبقه دوم
 مسول فنی دكتر محمدروزي طلب
خدمات انجام آزمایشهای ایمونولوژی - بیوشیمی - ایمونولوژی - هورمون شناسی - ادرار و انگل شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-692-۳۳۱۶۷۱۱
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه