جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان نفت آغاجاری
آدرس خوزستان - امیدیه - بیمارستان شرکت نفت آغاجاری
 مسول فنی
خدمات
ساعت کار
تلفن 0652323
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه