جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه سینا
آدرس خمین-میدان 15 خرداد-ساختمان پزشکان سینا
 مسول فنی دکتر لطفی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه