جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه خواص سیالات مخزن نفت
آدرس خوزستان - امیدیه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه - مجتمع آزمایشگاهی رازی
 مسول فنی سرکار خانم آمنه درویش-
خدمات
ساعت کار
تلفن 0652-3231035
پست الکترونيک www.iauo.ac.ir
وب سايت www.iauo.ac.ir

تصاویر آزمایشگاه