جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر مسعودی
آدرس استان مرکزی - شهرستان اراک - خیابان شهید بهشتی - روبروی کلینیک ابن سینا
 مسول فنی دکتر مسعودی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-861-2245103
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه