جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پيام تندرستي
آدرس شهر رضا - خیابان صاحب الزمان
 مسول فنی دکتر سبزواری
خدمات انجام آزمایشهای ایمونولوژی - بیوشیمی - ایمونولوژی - هورمون شناسی - ادرار و انگل شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-321-2223740
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه