جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه فرهنگيان
آدرس بندرعباس - كوچه جنب دارايي - جنب تعاوني فرهنگيان
 مسول فنی دكتر نادري
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-761-2220399
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه