جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دی
آدرس کرمان - خیابان شریعتی - مقابل باغ ملی
 مسول فنی دکتر مهران شهروان
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-341-2226889
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه