جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر شجاعی
آدرس همدان - رزن - بلوار امام خمینی - سه راهی دمق
 مسول فنی دکتر شجاعی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-8264-6223764
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه