جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه رازی
آدرس خوزستان - امیدیه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه - مجتمع آزمایشگاهی رازی (آدرس 2 : انجمن نانو فناوری دانشگاه آزاد امیدیه- جنب دفتر خدمات پستی دانشگاه- تلفن تماس 09171353360 )
 مسول فنی سرکار خانم آمنه درویش- سجاد تردستی
خدمات دستگاه های سطح اول : میکروسکوپ تونل زنی روبشی(STM) طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه طیف سنج مرئی - فرابنفش 2-مجموعه آزمایشگاه های مهندسی نفت ، شیمی و پلیمر
ساعت کار
تلفن 0652-3231035//09171353360
پست الکترونيک http://irannano.org/nanolab/index.php?actn=lv&lang=1&id=130 (سایت دانشگاه
وب سايت http://irannano.org/nanolab/index.php?actn=lv&lang=1&id=130 (سایت دانشگاه

تصاویر آزمایشگاه