جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه تشخیص طبی وتخصصی کیمیا
آدرس آران وبیدگل -خیابان شهید رجایی - جنب اورژانس امام خمینی
 مسول فنی دکتر عباس قیومی
خدمات ایمنولوژی - سرولوژی - هماتولوژی - میکروبیولوژی - قارچ وانگل شناسی - هورمون شناسی و بیوشیمی -
ساعت کار
تلفن 0362-2725500
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه