جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه دکتر شریفی
آدرس اصفهان_دروازه شیراز_ابتدای چهار باغ بالا_نبش بنبست دادستان
 مسول فنی
خدمات با کادری مجرب و مجهز به دستگاه‌های پیشرفته آزمایشگاهی Chemiluminescence LIAISON دستگاه تمام اتوماتیک جهت انجام تست‌های هورمونی، ایمونولو ژی و تومور مار کرها در حداقل زمان ممکن . به همراه: ELISA Plate Reader BioTec ELISA Plate Washer BioTec GAMMA Counet GENESIS Hematology system TECHNIKON H.1 تعیین ۳۳ پارامتر و اندکس خونی تشخیص اختلالات خونی با یک CBC ساده در کمتر از ۱ دقیقه، DIFF کامل و اندازگیری MCV واقعی‌. Auto Analayzer HITACHI 911
ساعت کار
تلفن ۶۶۲۷۶۴۹-۶۶۲۷۶۵۱
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه