جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه نور
آدرس زنجان خیابان زینبیه
 مسول فنی دکتر اسماعیل زاده
خدمات کلیه آزمایشهای موجود
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه