جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه
آدرس کرمان - خیابان پروین اعتصامی
 مسول فنی ساحل سلطانی
خدمات پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 03412466116
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه