جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه امام محمد باقر (ع )
آدرس بلوار ابو طالب – ابو طالب 20
 مسول فنی دکتر محمد جواد شکری
خدمات تشخیص طبی عمومی
ساعت کار
تلفن 0098-511-7242019
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه