جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان شهدا
آدرس شبکه بهداشت و درمان
 مسول فنی دکتر مهدی کریمی
خدمات تشخیص طبی عمومی
ساعت کار
تلفن 0098-581-2224110
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه