جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان نهم دی
آدرس شبکه بهداشت و درمان
 مسول فنی دکتر حسین رجب زاده
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-531-2226016
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه