جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان سینا
آدرس کرمان - زرند - خیابان فلسطین
 مسول فنی فاقد مسئول فنی
خدمات کلینیکال
ساعت کار
تلفن 0098-342-4222600
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه