جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه 5 دی
آدرس کرمان -بم- بم خیابان امام
 مسول فنی علیرضا امینی
خدمات کلینیکال
ساعت کار
تلفن 03442334400
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه