جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان رازی
آدرس رشت - خیابان سردار جنگل
 مسول فنی دکتر حاجی زاده
خدمات انجام آزمایشات پاتولوژی و کلینیکال شامل بیوشیمی - سرولوژی - هماتولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - هورمون شناسی - بانک خون - بخش سل - Blood Gas - HLA
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 5541001-131-0098
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه