جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ارتش
آدرس کرمان خیابان قرنی بیمارستان ارتش
 مسول فنی ماشاا.. رجبی زاده
خدمات کلینیکال
ساعت کار
تلفن 2225016
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه