جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر همتی
آدرس کردستان.سقز.خیابان طالقانی- جنب بانک سپه
 مسول فنی دکتر همتی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-874-4225741
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه