جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكترمحمدعلي فلكي
آدرس مازندران.رامسر خيابان مطهري مقابل بانك مسكن
 مسول فنی دكترمحمدعلي فلكي
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-192-5222980
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه