جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر عمراني نوا
آدرس مازندران.قائمشهر خ فرهنگ – كوچه سيدين
 مسول فنی دکتر عمراني نوا
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-123-2224440
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه